Hoofdpagina 2018-12-05T14:32:33+00:00

END-USER PERFORMANCE

Objectieve performance inzichten voor uw belangrijkste applicaties

DEMO AANVRAAG
BEKIJK VIDEO

OFFICE 365

Met de komst van Office365 hebben organisaties veel voordelen gekregen rondom het “slimme” werken. Waar organisaties niet snel bij stilstaan is de performance van Office365 en welke effecten dit heeft op het business proces.
Lees meer

WERKPLEK

Het opstarten van de werkplek is de start van veel medewerkers die gebruik maken van bedrijfsspecifieke applicaties. Regelmatig is de werkplek een VDI of RDS omgeving en zijn vertragingen regelmatig aanwezig zonder de oorzaak te weten.
Lees meer

ZORGSYSTEEM

Zorginformatiesystemen vormen een centraal punt bij alle informatie van patiënten en cliënten. Zonder een juiste performance loopt het totale zorgproces onnodige vertragingen op en treedt frustratie op bij medewerkers. Het meten van de performance vanuit de medewerker is de oplossing om problemen te voorkomen.
Lees meer

HIX

HiX is een grote ICT-oplossing voor organisaties in de “cure en care” dat onder andere wordt wordt toegepast in ziekenhuizen. Het zorgproces wordt steeds afhankelijker van een aaneenschakeling van software en de performance zal goed moeten zijn en blijven.
Lees meer

ZAAKSYSTEEM

Lokale overheden gebruiken dagelijks zaaksystemen voor de complexe processen waarmee het haar klanten bedient. De koppelingen met andere softwaresystemen zorgen regelmatig voor ongewenste verstoringen waar vaak geen oorzaak voor is te vinden.
Lees meer

SAP

SAP is één van de grootste ERP applicaties en de inrichting van SAP, in combinatie met koppelingen met andere tooling, kent een enorme omvang. SAP is een zeer belangrijke business applicatie waarvan de performance te allen tijde goed moet zijn.
Lees meer

PROACTIEF VOORKOMEN VAN PROBLEMEN

Hoe voorkom je proactief dat er performanceproblemen ontstaan? Veel management tooling is er inmiddels voor beschikbaar en vanuit verschillende (technische) invalshoeken is er veel te meten. Tot op zekere hoogte is hiermee een belangrijk gedeelte ingevuld, maar wat er precies wordt gemeten is voor een eindgebruiker een black-box. Een performanceprobleem heeft veel meer impact als ook de eindgebruiker hinder ondervindt en het business proces wordt verstoord. Het meten van de belangrijkste applicaties en werkprocessen vanuit een eindgebruikersperspectief en dit daadwerkelijk zichtbaar maken voor de eindgebruiker is daarom de belangrijkste aanvulling op traditionele IT-monitoring. De End-User Performance geeft hier de juiste invulling aan. Met begrijpelijke dashboards voor iedere medewerker is applicatie performance monitoring onderdeel van het IT service management proces.

TROUBLESHOOTEN

Niets is vervelender dan een acuut probleem dat impact heeft op eindgebruikers en zelfs het business proces kan verstoren. Iedere beheerafdeling wil dit voorkomen, maar het komt nog regelmatig voor dat een grote verstoring vanuit het niets ontstaat. Als de End-User Performance is ingericht op meerdere applicaties en/of meetlocaties, dan kan de oorzaak van het probleem regelmatig sneller worden gevonden. De intelligentie van de End-User Performance geeft namelijk objectieve metingen op alle onderliggende koppelvlakken van een applicatie, bijvoorbeeld met databases, applicaties, of onderliggende infrastructuren.

VALIDATIE VAN IMPACT OP CHANGES

De impact van changes op de performance van een applicatie of werkplek wordt inmiddels herkend. Helaas is de impact nog vaak niet uit te drukken in procentuele of absolute verschillen vanuit het eindgebruikersperspectief. De End-User Performance maakt hierin het verschil, doordat metingen voorafgaand aan de change worden vergeleken met metingen na afloop van de change. Een kleine verstoring in het begin van een gebruikersketen kan achteraf grote performanceverschillen veroorzaken. De End-User Performance brengt de snelheid inzichtelijk met notificaties, (trend) rapportages en dashboards.

IT SLA’S / XLA’S

Hoewel er steeds meer applicaties worden afgenomen als een service (SaaS), ontbreekt het doorgaans aan objectieve SLA’s waarmee de performance van de applicatie gemeten kan worden. De End-User Performance wordt veel ingezet als oplossing om te starten met het bepalen van een baseline. Als deze is bepaald, dan is het eenvoudig om een SLA of XLA vast te leggen. Het succes wordt bepaald door de meting voorafgaand aan het vaststellen van een SLA/XLA en het feit dat de metingen met de End-User Peformance objectief en realistisch zijn, gemeten vanuit een eindgebruikersperspectief vanaf de werkplek.

PRIJZEN

Prijzen van de End-User Performance starten vanaf € 750,- per maand. Door de schaalbaarheid van de oplossing is de prijsdifferentiatie overeenkomstig met de wensen van uw eigen organisatie. Neem contact op en ontvang een op maat gemaakte prijsopgave.

Neem contact op

“Door het gebruik van End-User Performance hebben we een objectieve meting met grote gevoelswaarde voor onze eindgebruikers”.

Joey Ververs, BVO Rijn en Braassem

“Wij willen met de End-User Performance ‘het gevoel tastbaar maken’ en hiermee de daadwerkelijke werking van applicaties voor een eindgebruiker aantoonbaar maken”

Tom Peterink, Woningstichting Sint Joseph

“De End-User Performance is een intelligente Data Collector die data verzamelt op elke stap van een simulatie en deze data vervolgens bij LUMC op de goede plaats in Microsoft SCOM of OMS zet. Dit geeft de mogelijkheid om de data verder te analyseren.”

Rob de Weerd, LUMC

“Wij gebruiken de End-User Performance voor het monitoren van en rapporteren over onze SLA afspraken met de zorgketen. Hiermee hebben we de benodigde input voor onze rapportage, maar zijn we ook in staat op tijd bij te sturen als blijkt dat we onder de SLA gaan presteren. Door de near realtime monitoring hebben we een aantal onvolkomenheden in onze infrastructuur kunnen identificeren en op kunnen lossen.”

André Beerendonk, Vecozo